لطف اطلاعات و مطالب مرتبط در این زمینه را برای بنده ارسال نمایید تا وارد نموده و آدرس دهی کنم.

طرحی که برخی حقوق‌خوانده‌‌ها می‌گویند به نفع گروهی از دانش‌آموختگان است که سال‌ها پشت درهای آزمون وکلا مانده‌اند و با امید تصویب این طرح می‌خواهند وارد گروه وکیل‌ها شوند. طرحی که پیشنهاد‌دهنده‌هایش احتمالا با تصویب آن می‌خواهند دریافت پروانه وکالت را مانند پروانه پزشکی و نظام پزشکی آسان کنند و به‌نوعی پا جای پزشکان بگذارند؛ اما سوالی که وکلا مطرح می‌کنند این است که با وجود این حجم از فارغ‌التحصیل بیکار و نبودن امکانات و شرایط جذب، افزایش ظرفیت راه‌حل و پیشنهاد درستی است؟این طرح، بیکاری وکلا را تضمین می‌کند!محمدعلی نجفی توانا، رئیس سابق هیئت‌مدیره کانون وکلا و وکیل دادگستری در نقد این طرح به خبرآنلاین می‌گوید: «این طرح با ارزیابی و بررسی در خانه ملت انجام نشده است. آنچه مسلم است، طراحان این طرح حسن نیت خود را برای حل معضل فارغ‌التحصیلان حقوق نشان نداده‌اند. واقعیت این است که بحث وکالت و پذیرش کارآموز وکیل، یک بحث پیچیده اجتماعی، حقوقی، صنفی و در عین حال سیاسی است. وکالت یک شغل است و متناسب با نیاز جامعه باید وکیل تربیت شود تا مردم با استفاده از خدمات مشورتی و وکالتی وکلا، نیازهای حقوقی خود را برطرف کنند؛ اما اگر بی‌توجه به نیازها و تقاضا بحث پرورش وکیل مطرح و انجام شود، بازاری که به حد فوق اشباع برسد با وکلایی مواجه می‌شود که عمدتا بیکار هستند و وکیل بیکار مانند دیگر بیکاران، چون نمی‌تواند نیاز خود را از طریق مشروع برطرف کند، مسلما دست به ناهنجاری حرفه‌ای و صنفی می‌زند.»

چگونه میتوانیم کمک کنیم؟

طرحی که برخی حقوق‌خوانده‌‌ها می‌گویند به نفع گروهی از دانش‌آموختگان است که سال‌ها پشت درهای آزمون وکلا مانده‌اند و با امید تصویب این طرح می‌خواهند وارد گروه وکیل‌ها شوند. طرحی که پیشنهاد‌دهنده‌هایش احتمالا با تصویب آن می‌خواهند دریافت پروانه وکالت را مانند پروانه پزشکی و نظام پزشکی آسان کنند و به‌نوعی پا جای پزشکان بگذارند؛ اما سوالی که وکلا مطرح می‌کنند این است که با وجود این حجم از فارغ‌التحصیل بیکار و نبودن امکانات و شرایط جذب، افزایش ظرفیت راه‌حل و پیشنهاد درستی است؟این طرح، بیکاری وکلا را تضمین می‌کند!محمدعلی نجفی توانا، رئیس سابق هیئت‌مدیره کانون وکلا و وکیل دادگستری در نقد این طرح به خبرآنلاین می‌گوید: «این طرح با ارزیابی و بررسی در خانه ملت انجام نشده است. آنچه مسلم است، طراحان این طرح حسن نیت خود را برای حل معضل فارغ‌التحصیلان حقوق نشان نداده‌اند. واقعیت این است که بحث وکالت و پذیرش کارآموز وکیل، یک بحث پیچیده اجتماعی، حقوقی، صنفی و در عین حال سیاسی است. وکالت یک شغل است و متناسب با نیاز جامعه باید وکیل تربیت شود تا مردم با استفاده از خدمات مشورتی و وکالتی وکلا، نیازهای حقوقی خود را برطرف کنند؛ اما اگر بی‌توجه به نیازها و تقاضا بحث پرورش وکیل مطرح و انجام شود، بازاری که به حد فوق اشباع برسد با وکلایی مواجه می‌شود که عمدتا بیکار هستند و وکیل بیکار مانند دیگر بیکاران، چون نمی‌تواند نیاز خود را از طریق مشروع برطرف کند، مسلما دست به ناهنجاری حرفه‌ای و صنفی می‌زند.»

سوالات متداول

 • آیا می توانید به دفتر دکتر من مراجعه کنید تا پرونده پزشکی من را دریافت کنید؟

  توانا معتقد است: «ایراد بزرگ این طرح و شیوه ارائه آن این است که بدون آسیب‌شناسی نیاز جامعه مطرح شده است و البته عمدتا با هدفمندی ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان، از بعد دیگر نباید منکر بود که تعداد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف بیش از حد نیاز است و این تدبیر ناکارآمد و غیرمدبرانه دولت‌ها به‌ویژه بخش آموزش عالی، موجب ایجاد فارغ‌التحصیلان بیکار در بسیاری از رشته‌ها شده است. در رشته حقوق این قضیه از یک ویژگی خاص برخوردار است؛ یک لیسانس حقوق در چند نهاد می‌تواند مشغول به کار شود؛ قوه‌قضاییه، دولت، نهادهای خصوصی و به‌عنوان وکیل دادگستری. تعداد قضات کشور ما نسبت به وکلا نسبت یک به ده است؛ ی.
 • آیا بیمه من در درمانگاه MediCare مراقبت می کند؟

  برای هیچ کس را رد، دوست نداشتن، یا اجتناب لذت خود است، زیرا آن لذت بخش است، اما به دلیل آنها نمی دانند که چگونه به دنبال لذت عقلانی روبرو می شوند که عواقب غم از کسانی که هستند.
 • آیا باید پرونده پزشکی من را با من همراه کنم؟?

  توانا معتقد است: «ایراد بزرگ این طرح و شیوه ارائه آن این است که بدون آسیب‌شناسی نیاز جامعه مطرح شده است و البته عمدتا با هدفمندی ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان، از بعد دیگر نباید منکر بود که تعداد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف بیش از حد نیاز است و این تدبیر ناکارآمد و غیرمدبرانه دولت‌ها به‌ویژه بخش آموزش عالی، موجب ایجاد فارغ‌التحصیلان بیکار در بسیاری از رشته‌ها شده است. در رشته حقوق این قضیه از یک ویژگی خاص برخوردار است؛ یک لیسانس حقوق در چند نهاد می‌تواند مشغول به کار شود؛ قوه‌قضاییه، دولت، نهادهای خصوصی و به‌عنوان وکیل دادگستری. تعداد قضات کشور ما نسبت به وکلا نسبت یک به ده است؛ ی.
 • آیا می توانم کودکم را بگیرم؟ مراقبت از کودک

  توانا معتقد است: «ایراد بزرگ این طرح و شیوه ارائه آن این است که بدون آسیب‌شناسی نیاز جامعه مطرح شده است و البته عمدتا با هدفمندی ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان، از بعد دیگر نباید منکر بود که تعداد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف بیش از حد نیاز است و این تدبیر ناکارآمد و غیرمدبرانه دولت‌ها به‌ویژه بخش آموزش عالی، موجب ایجاد فارغ‌التحصیلان بیکار در بسیاری از رشته‌ها شده است. در رشته حقوق این قضیه از یک ویژگی خاص برخوردار است؛ یک لیسانس حقوق در چند نهاد می‌تواند مشغول به کار شود؛ قوه‌قضاییه، دولت، نهادهای خصوصی و به‌عنوان وکیل دادگستری. تعداد قضات کشور ما نسبت به وکلا نسبت یک به ده است؛ ی.
 • آیا می توانید به دفتر دکتر من مراجعه کنید تا پرونده پزشکی من را دریافت کنید؟

  توانا معتقد است: «ایراد بزرگ این طرح و شیوه ارائه آن این است که بدون آسیب‌شناسی نیاز جامعه مطرح شده است و البته عمدتا با هدفمندی ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان، از بعد دیگر نباید منکر بود که تعداد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف بیش از حد نیاز است و این تدبیر ناکارآمد و غیرمدبرانه دولت‌ها به‌ویژه بخش آموزش عالی، موجب ایجاد فارغ‌التحصیلان بیکار در بسیاری از رشته‌ها شده است. در رشته حقوق این قضیه از یک ویژگی خاص برخوردار است؛ یک لیسانس حقوق در چند نهاد می‌تواند مشغول به کار شود؛ قوه‌قضاییه، دولت، نهادهای خصوصی و به‌عنوان وکیل دادگستری. تعداد قضات کشور ما نسبت به وکلا نسبت یک به ده است؛ ی.
 • تعداد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف بیش از حد نیاز است?

  توانا معتقد است: «ایراد بزرگ این طرح و شیوه ارائه آن این است که بدون آسیب‌شناسی نیاز جامعه مطرح شده است و البته عمدتا با هدفمندی ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان، از بعد دیگر نباید منکر بود که تعداد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف بیش از حد نیاز است و این تدبیر ناکارآمد و غیرمدبرانه دولت‌ها به‌ویژه بخش آموزش عالی، موجب ایجاد فارغ‌التحصیلان بیکار در بسیاری از رشته‌ها شده است. در رشته حقوق این قضیه از یک ویژگی خاص برخوردار است؛ یک لیسانس حقوق در چند نهاد می‌تواند مشغول به کار شود؛ قوه‌قضاییه، دولت، نهادهای خصوصی و به‌عنوان وکیل دادگستری. تعداد قضات کشور ما نسبت به وکلا نسبت یک به ده است؛ ی.
 • بخش آموزش عالی، موجب ایجاد فارغ‌التحصیلان بیکار در بسیاری از رشته‌ها شده است?

  توانا معتقد است: «ایراد بزرگ این طرح و شیوه ارائه آن این است که بدون آسیب‌شناسی نیاز جامعه مطرح شده است و البته عمدتا با هدفمندی ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان، از بعد دیگر نباید منکر بود که تعداد فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مختلف بیش از حد نیاز است و این تدبیر ناکارآمد و غیرمدبرانه دولت‌ها به‌ویژه بخش آموزش عالی، موجب ایجاد فارغ‌التحصیلان بیکار در بسیاری از رشته‌ها شده است. در رشته حقوق این قضیه از یک ویژگی خاص برخوردار است؛ یک لیسانس حقوق در چند نهاد می‌تواند مشغول به کار شود؛ قوه‌قضاییه، دولت، نهادهای خصوصی و به‌عنوان وکیل دادگستری. تعداد قضات کشور ما نسبت به وکلا نسبت یک به ده است؛ ی.
 • Can I bring my child? Is child care offered?

  Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
TEXT_SHARE

مرجع مسیریابی تجارت بین‎الملل

به عنوان بخشی از گروه RTC2018، اهداف ما تسهیل تجارت مابین ایران و ترکیه می باشد. ما این امر مهم را با ارائه اطلاعات لازم به تامین کنندگان برای دسترسی به خریداران، و به خریداران برای یافتن محصول مورد نظر خود کمک کرده و آنها را در رسیدن به این هدف همراهی می نماییم.

راه‎های ارتباطی

 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image


با عضویت در خبرنانه الکترونیکی، از آخرین اخبار شرکت مطلع شوید و اطلاعات خود را به روز نگه دارید

اطلاعات تماس

 •  

  Aşık Veysel Mh.Süleyman Demirel Cd.Kemal Sunal Sk.,No:3 Semerkand Residence Kat;9 No:69, 34510 Bahçeşehir/İstanbul

 •  
  +90 (555) 897 72 00
  +90 (212) 672 00 89
  +90 (506) 385 72 73
 •  
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…